รวมลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
ฟังเพลง
? Green Ware
? 88.5 FM MAX
? 93 Cool FM
? 91.5 hotwave
? 105 life FM
? Bangkok Radio
? 104.5 FaT Radio
? 103.5
? Peak FM
? 102.5 Get
? 94.5 FMM
? 93.5 EFM
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีประจำปี 2559
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2559 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558 รายละเอียด....
อบต.บ้านแลง รับโอน-ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด....
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด....
การชำระภาษีประจำปี 2558
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2558 รายละเอียด....
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด....
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวการรับสมัครงาน
ข่าวเด่น...วันนี้
นายสะอาด เป็นกล
นายก อบต.บ้านแลง
พบปัญหาการทุจริต
สามารถ ร้องเรียน ร้องทุกข์
ได้ที่ นายก อบต.บ้านแลง
โทร.
086-1988230
หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์
ของอบต.บ้านแลงได้ที่
banlangsao@hotmail.com
หนังสือพิมพ์
link8.gif
link6.gif
link0.gif
link1.gif
link2.gif
link7.gif
link5.gif
link3.gif