องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ยินดีต้อนรับทุกท่าน >> วิสัยทัศน์ตำบลบ้านแลง... แหล่งน้ำอุดม เขื่อนกิ่วลมน่าเที่ยว เกษตรกรรมเขียวยั่งยืน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เอื้ออาทร ประชากรมีส่วนร่วม การพัฒนาแบบบูรณาการ ...