ติดต่อ อบต.บ้านแลง
ที่อยู่
     294 หมู่ที่ 2 บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

E -mail : banlangsao@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์

    สำนักปลัดและกองช่าง โทรศัพท์ : 054 825197

                                     โทรสาร  : 054 825196

    กองคลัง โทรศัพท์/โทรสาร  : 054 825195