© องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5482-5197 แฟกซ์ 0-5482-5196