นายสะอาด เป็นกล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
นายแก้วดี เตชะปุ๊ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

 

นายสุบิน อ้ายมาเครือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง


เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง